Zapraszamy na czwartą edycję konferencji: resuscytacja +
stany zagrożenia życia - rozpoznanie i terapia

  • kursy pierwszej pomocy pro-med
  • kursy pierwszej pomocy pro-med
  • kursy pierwszej pomocy pro-med
pro-med kursy pierwszej pomocypierwsza pomoc medyczna kursy szkolenia

pierwsza pomoc kursy i szkolenia Wiedza

pierwsza pomoc kursy i szkolenia
Prowadzimy praktyczne szkolenia i kursy pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli i uczniów, dla przedsiębiorstw, firm, instytucji i osób indywidualnych.
Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia. Forma kursu i sposób przekazywania wiedzy i umiejętności są przystępne i zrozumiałe dla osób nie mających na co dzień kontaktu z medycyną.

Prowadzimy kursy na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym Doświadczenie

katowice pierwsza pomoc medyczna
Oferujemy wysoką, profesjonalną jakość szkoleń w zakresie teoretycznym i praktycznym. Kursy prowadzą lekarze oraz dyplomowani ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i edukacyjnym.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz praktycznych ćwiczeń. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczną wartość szkoleń.

Prowadzimy kursy na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym Profesjonalizm

Prowadzimy kursy na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym
Prowadzimy kursy na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Oferujemy również kurs przypominający umożliwiający zaktualizowanie i rozszerzenie nabytej wcześniej wiedzy.
Autorski program kursów opiera się na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

KURS PODSTAWOWY

Podstawowa teoria oraz praktyczne ćwiczenia na temat stanów zagrożenie życia.

Kurs Podstawowy obejmuje wykłady, pokazy i praktyczne ćwiczenia na fantomie.
Dodatkowo(AED) - obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

kurs podstawowy

KURS ROZSZERZONY

Kurs Rozszerzony obejmuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne, postępowanie w stanach zagrożenia życia, obsługa AED.

W trakcie kursu uczestnicy przyswoją naukę resuscytacji krążeniowo – oddechowej, pierwszą pomoc w stanach zagrożenia życia, obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego, sposób postępowania w przypadku urazów.

kurs rozszerzony

KURS PRZYPOMINAJĄCY

Celem kursu jest przypomnienie, powtórzenie, zaktualizowanie i utrwalenie wiedzy i doświadczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Kurs przypominający składa się z wykładu aktualizującego wiedzę i praktycznych ćwiczeń. Zajęcia praktyczne zorientowane są doskonalenie nabytych wcześniej umiejętności.

kurs przypominający


Nasza misja

O przeżyciu człowieka jakże często decyduje wczesna i dobrze udzielona pierwsza pomoc na miejscu zdarzenia.
To Twoje prawo i Twój obowiązek.Prowadzimy kursy na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym