Pro-MED praktyczne kursy pierwszej pomocy medycznej kursy pierwszej pomocy przedmedycznej © www.kursypromed.pl 2011-2013!

Nasze doświadczenie i praktyka:

 • Ośrodek Szkoleniowy Pro-MED posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu kursów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy na Śląsku i na terenie całego kraju.
 • Przystępne i praktyczne prowadzenie kursów gwarantuje nabycie niezbędnych umiejetności koniecznych do wykonania pierwszych czynności na miejscu zdarzenia, które mogą uratować zdrowie i życie człowieka.
 • Wszystkie kursy prowadzone są w małych, zintegrowanych grupach, co pozwala na dobre zrozumienie materiału i bezpośrednią możliwość praktycznych ćwiczeń z użyciem nowoczesnych fantomów i profesjonalnego sprzętu. Każdy kurs przygotowywany jest indywidualnie uwzględniając specyfikę grupy.
 • Ośrodek Szkoleniowy Pro-MED jest doświadczonym centrum szkoleniowym, znanym z przygotowania i organizacji wielu kursów i szkoleń na terenie całego kraju.
 • Pomimo poważnego tematu, zajęcia odbywaja się w miłej atmosferze i na długo zapadają w pamięć kursantom.
 • Nasi instruktorzy (zobacz w galerii foto) - to głównie ratownicy medyczni, którzy rekrutują się spośród najlepszych absolwentów wyższych szkół medycznych. Posiadają oni zarówno wysokie umiejętności zawodowe, jak również dydaktyczne. Umożliwia to skuteczne nauczanie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na każdym poziomie.

kurs PODSTAWOWY

Najważniejszym zadaniem, które mamy do wykonania jest przekazanie rzetelnej i fachowej wiedzy wszystkim zainteresowanym. Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej organizujemy dla firm i instytucji, szkół oraz nauczycieli, przeprowadzamy także szkolenia indywidualne dla zainteresowanych.
Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia lekarza bądź karetki pogotowia ratunkowego.

kurs podstawowy

kurs ROZSZERZONY

Naszym celem jest pomoc w zdobyciu wiedzy i umiejętności pomagania człowiekowi zanjdujacemu sie w stanie zagrożenia życia. Programy kursów oparte są o aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku.
Lekarze i instruktorzy medyczni zwracają największą uwagę na praktyczną stronę zagadnienia udzielania pierwszej pomocy. Sesje szkoleniowe w przeważajacej mierze oparte są na ćwiczeniach praktycznych z użyciem fantomu oraz pracy w grupach.

kurs rozszerzony

kurs PRZYPOMINAJĄCY

Podczas kursów stwarzamy jak najbardziej realistyczne warunki, w których mogłaby zaistniec potrzeba udzielenia pomocy ofiarom wypadków, nagłych stanów chorobowych, nieprzewidzianych klęsk. Taki sprawdzony schemat szkolenia sprawia, że kursanci nabywają pewności co do postepowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Wszystkie kursy prowadzone są w małych, zintegrowanych grupach, co pozwala na dobre zrozumienie materiału i bezpośrednią możliwość praktycznych ćwiczeń z użyciem nowoczesnych fantomów i profesjonalnego sprzętu. Każdy kurs przygotowywany jest indywidualnie uwzględniając specyfikę grupy.

kurs przypominający

Cele kursów i nabyte umiejętności:

 • Umiejętność zabezpieczenia miejsca wypadku i bezpieczeństwa własnego.
 • Ocena stanu poszkodowanego (podstawowych funkcji życiowych – krążenia, oddechu i świadomości, zlokalizowanie odniesionych urazów).
 • Zapewnienie sobie niezbędnej pomocy i bezpieczeństwa, wezwanie pogotowia ratunkowego lub innych specjalistycznych służb ratowniczych.
 • Prowadzenie skutecznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, zatamowanie krwotoków i działania przeciwwstrząsowe.
 • Wykonanie pozostałych/innych czynności ratunkowych zależnych od stanu poszkodowanego.
 • Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej - jedynie jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny.
 • Prawidłowe rozpoznanie i sprawne reagowanie w stanach zagrożenia życia.
 • Opanowanie uczucia strachu i niepewności przy udzielaniu pomocy.
 • Postępowanie zgodnie z normami obowiązującymi wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.
 • Wszyscy, którzy ukończą nasz kurs nabywają gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Nasze kursy adresujemy szczególnie do:

 • Nauczycieli i kadry pedagogicznej.
 • Pracowników szkół odpowiedzialnych za nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół zawodowych, studentów.
 • Funkcjonariuszy służb publicznych, mundurowych, administracyjnych.
 • Pracowników firm ochrony osób i mienia.
 • Osób często podróżujących eksponowanych na trudne warunki.
 • Firm przewozowych i logistycznych.
 • Kadry zarządzającej i kierowniczej w firmach i zakładach pracy.
 • Uczestników okresowych szkoleń BHP.
 • Wszystkich osób pragnących podnosić swoje kwalifikacje w zakresie ratowania życia.
 • Uczestników kursów Prawa Jazdy.
 • Ratowników wodnych.
 • Zawodowych kierowców transportu publicznego.
 • Osób pracujących w warunkach szczególnie narażonych na urazy i wypadki.
 • Pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładach pracy - rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (par. 44.7.)

Idea i motto:

Naszej pracy przyświeca zasada: minimum słów - maksimum działania.
Nie ulega żadnych wątpliwości, że istnieje potrzeba systemowej edukacji i upowszechniania wiedzy z zakresu podstawowych przedmedycznych zabiegów ratunkowych. Niezwykle ważne jest, aby każdy z nas posiadał wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do wstępnej oceny stanu poszkodowanego a następnie podjęcia zdecydowanych, efektywnych czynności ratunkowych.