Pro-MED praktyczne kursy pierwszej pomocy medycznej kursy pierwszej pomocy przedmedycznej © www.kursypromed.pl 2011-2015!

Ośrodek Szkoleniowy Pro-MED Aktualne kursy 2015

Szkolenia prowadzimy głównie w województwie śląskim, a także w Państwa firmie na terenie całego kraju.

Wszystkie kursy prowadzone są w małych, zintegrowanych grupach, co pozwala na dobre zrozumienie materiału i bezpośrednią możliwość praktycznych ćwiczeń z użyciem nowoczesnych fantomów i profesjonalnego sprzętu.
Każdy kurs przygotowywany jest indywidualnie uwzględniając specyfikę grupy.


Kierownik i autor kursów:

Kierownikiem zespołu instruktorów jest dr Janusz Michalak, doświadczony lekarz, Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wykładowca Wyższej Szkoły Medycznej, nauczyciel wielu ratowników medycznych, uznany autorytet w zakresie nagłych stanów zagrożenia życia.

Nadzór merytoryczny nad wszystkimi kursami pełni dr Janusz Michalak.

KURS PODSTAWOWY ZAPISY

Kurs Podstawowy obejmuje wykłady, pokazy i praktyczne ćwiczenia na fantomie. Dodatkowo (AED) - obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
Program kursu zawiera:

 • Teorię podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
 • Prawne i moralne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • Elementy anatomii człowieka przydatne podczas udzielania pierwszej pomocy
 • Sekwencje udzielania pierwszej pomocy – łańcuch przeżycia
 • Ułożenie w pozycji bezpiecznej

Praktyczne ćwiczenia związane z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi:

 • Ogólna ocena bezpieczeństwa
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Wezwanie pomocy
 • Wykonanie pełnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej

Najczęstsze przyczyny nagłych stanów zagrożenia życia w praktyce:

 • Zadławienie i omdlenie
 • Zawał serca i epilepsja

Praktyczne ćwiczenia na temat stanów zagrożenie życia - umiejętność postępowania w stanach zagrożenia życia.

Zagadnienia związane ze stanami nagłego zatrzymania krążenia i zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

Praktyczne ćwiczenia z użyciem AED. Bezpieczne i prawidłowe zastosowanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej.

Cena zależy od liczby uczestników oraz miejsca szkolenia

ZAPISY NA KURS PODSTAWOWY


kurs rozszerzony pierwsza pomoc KURS ROZSZERZONY ZAPISY

Kurs Rozszerzony obejmuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne, postępowanie w stanach zagrożenia życia, użycie AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny) oraz postępowanie w urazach i w przypadkach szczególnych. W trakcie kursu uczestnicy przyswajają naukę resuscytacji krążeniowo – oddechowej, pierwszą pomoc w stanach zagrożenia życia, obsługę automatycznego defibrylatora zewnętrznego, sposób postępowania w przypadku urazów (omdlenia, zatrucia, zakładanie kołnierza szyjnego, pierwszą pomoc podczas wypadku samochodowego itp.)

 • Teorię podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
 • Elementy anatomii człowieka przydatne podczas udzielania pierwszej pomocy
 • Prawne i moralne aspekty udzielania pierwszej pomocy
 • Standaryzacja działań ratowniczych
 • Sekwencje udzielania pierwszej pomocy
 • Ułożenie w pozycji bezpiecznej

Praktyczne ćwiczenia związane z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi:

 • Ogólna ocena bezpieczeństwa
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Wezwanie pomocy
 • Wykonanie pełnej resuscytacji krążeniowo – oddechowej

Najczęstsze przyczyny nagłych stanów zagrożenia życia w praktyce:

 • Zadławienie i omdlenie
 • Zawał serca i epilepsja
 • Oparzenia i zatrucia

Praktyczne ćwiczenia na temat stanów zagrożenie życia - umiejętność postępowania w stanach zagrożenia życia.

Zagadnienia związane ze stanami nagłego zatrzymania krążenia i zastosowaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)

Praktyczne ćwiczenia z użyciem AED. Bezpieczne i prawidłowe zastosowanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej.

Postępowanie w urazach:

 • Wypadek samochodowy
 • Upadki
 • Urazy kręgosłupa
 • Urazy głowy
 • Złamania
 • Krwotoki
 • Amputacje
 • Zadławienia

Praktyczne ćwiczenia w pierwszej pomocy w urazach. Wykonanie badanie wstępnego, tamowanie krwotoków, unieruchomianie złamań i zaopatrywanie ran.

Cena zależy od liczby uczestników oraz miejsca szkolenia.

ZAPISY NA KURS ROZSZERZONY


KURS PRZYPOMINAJĄCY ZAPISY

Celem kursu jest przypomnienie, powtórzenie, zaktualizowanie i utrwalenie wiedzy i doświadczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Kurs przypominający składa się z wykładu aktualizującego wiedzę i praktycznych ćwiczeń. Zajęcia praktyczne zorientowane są na doskonalenie nabytych wcześniej umiejętności. Istnieje możliwość dostosowania zakresu kursu do indywidualnych potrzeb klienta z punktu widzenia specyficznych, konkretnych zagrożeń.

Przykładowa tematyka kursu przypominającego:

 • Bezprzyrządowe metody udrażniania górnych dróg oddechowych
 • Ocena podstawowych czynności życiowych wg algorytmu ABC
 • Stosowanie pozycji atraumatycznych w zależności od odniesionych obrażeń
 • Zastosowanie pozycji bezpiecznej
 • Przekładanie poszkodowanego z brzucha na plecy i z pleców na brzuch

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa:

 • Rozpoznanie ostrej niewydolności oddechowej i krążenia
 • Technika prowadzenia zewnętrznego masażu serca u osób dorosłych i dzieci
 • Prowadzenie wentylacji zastępczej metodami: usta-usta, usta-nos, usta-usta-nos

Podczas kursu przypominającego nawiązujemy do wiedzy i umiejętności zdobytych na wcześniejszych szkoleniach. Tematyka i zakres kursu zależy od indywidualnych potrzeb w tym zakresie i może ulec zmianie.

Cena zależy od liczby uczestników oraz miejsca szkolenia.

ZAPISY NA KURS PRZYPOMINAJĄCY

Na życzenie możemy przygotować kurs obejmujący dodatkowe, specyficzne tematy: zagrożenia z danego zawodu np. dla ochroniarzy szkolenie rozszerzone jest o postępowanie z ranami postrzałowymi, dla trenerów sportowych o urazy i kontuzje sportowe itp.